Prof. Peter Chrenek sa stal členom riadiaceho výboru v „EUGENA“

EUGENA je sieť národne uznávaných členských génových bánk v európskych krajinách s cieľom podporovať strednodobú/dlhodobú ochranu ex situ a trvalo udržateľné využívanie AnGR.

Viac – TU

Skip to content