Prvá tohtoročná vedecká kaviareň zožala úspech

Veľký úspech mala vedecká kaviareň organizovaná NPPC – VURV v Piešťanoch dňa 23. apríla 2024. Viac ako 60 hostí z radov stredoškolských študentov až dôchodcov sa dozvedelo veľa zaujímavých informácií o bunkovom poľnohospodárske a výsledkoch výskumu VURV v oblasti využívania rastlín na produkciu látok v in vitro podmienkach. Inovácie v poľnohospodárstve a budúcnosť technológií, niekedy vnímaných až ako „science fiction“, boli následne analyzované v bohatej diskusii.
Skip to content