EXPERTI - pôda

Pavol Bezak

Ing. Pavol Bezák – informačný systém o pôde, legislatíva v oblasti ochrana pôdy, ohrozenie a degradácia pôdy

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

Pozícia: zástupca generálneho riaditeľa NPPC pre výskum, riaditeľ NPPC – VÚPOP
Tel.: +421 2 43 420 866
E-mail: pavol.bezak@nppc.sk

RNDr. Miroslav Kromka, CSc. – chémia a analýza pôdy a vody

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), Priemyselná 4, 821 08 Bratislava

Pozícia: vedúci odboru laboratórnych činností  NPPC – VÚPOP
Tel.: +421 2 44 458 704
E-mail: miroslav.kromka@nppc.sk

RNDr. Andrea Rášová – legislatívna ochrana poľnohospodárskej pôdy, praktický výkon ochrany poľnohospodárskej pôdy 

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

Pozícia: vedúca odboru Pôdnej služby  NPPC – VÚPOP
Tel.: +421 2 48 20 26 06
E-mail: andrea.rasova@nppc.sk

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. – prieskum, mapovanie a klasifikácia pôd

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

Pozícia: vedúca odboru všeobecnej pedológie a pedogeografie  NPPC – VÚPOP
Tel.: +421 2 48 20 69 12
E-mail: jaroslava.sobocka@nppc.sk

Ing. Michal Sviček, CSc. – hodnotenie a analýza informácií o zmenách vo využívaní poľnohospodárskej krajiny

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

Pozícia: vedúci odboru analýzy a hodnotenia informácií o poľnohospodárskej krajine  NPPC – VÚPOP
Tel.: +421 2 48 20 69 76
E-mail: michal.svicek@nppc.sk

prof. Ing. Jozef Kobza, CSc. – Monitoring pôd

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), Mládežnícka 36, 974 04  Banská Bystrica

Pozícia: vedúci regionálneho pracoviska VÚPOP v Banskej Bystrici
Tel.: +421 48 31 00 241
E-mail: jozef.kobza@nppc.sk

Mgr. Rastislav Dodok, PhD. – monitoring závlahových a drenážnych vôd

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), Trenčianska 55, 821 09 Bratislava

Pozícia: vedecký pracovník
Tel.: +421 02 48 20 69 23
E-mail: rastislav.dodok@nppc.sk

RNDr. Jarmila Makovníková, CSc. – hodnotenie ekosystémových služieb pôd

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), Mládežnícka 36, 974 04  Banská Bystrica

Pozícia: vedecký pracovník
Tel.: +421 48 31 00 243
E-mail: jarmila.makovnikova@nppc.sk

doc. RNDr. Gabriela Barančíková, CSc. – pôdna organická hmota

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), Raymanova 1, 080 01 Prešov

Pozícia: vedecký pracovník
Tel.: +421 51 29 41 524
E-mail: gabriela.barancikova@nppc.sk

Skip to content