EXPERTI - trávne porasty

Ing. Miriam Kizeková, PhD. – manažment a výživa trávnych porastov, revitalizácia trvalých trávnych porastov, pestovanie viacročných krmovín na ornej pôde

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica

Pozícia: vedúci výskumný pracovník
Tel.: +421 48 31 00 26, + 421 903 254 562
E-mail: miriam.kizekova@nppc.sk

Skip to content