EXPERTI - živočíšna výroba

Ing. Ján Huba, CSc. – chovateľské systémy hospodárskych zvierat, ekonomické modelovanie produkčných systémov HZ, šľachtiteľské programy manažment populácií HZ

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Pozícia: vedúci výskumný pracovník, manažér spolupráce s praxou
Tel.: +421 37 65 46 384
E-mail: jan.huba@nppc.sk

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.  – genetika a reprodukcia, kryouchovávanie, génová banka ŽGZ

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Pozícia: vedúci výskumný pracovník
Tel.: +421 37 65 46 285
E-mail: peter.chrenek@nppc.sk

Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.  – malé HZ, genetika, poľovná zver

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Pozícia: vedúci výskumný pracovník
Tel.: +421 37 65 46 539
E-mail: lubomir.ondruska@nppc.sk

MVDr. Rudolf Žitňan, DrSc.  – výživa zvierat

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Pozícia: vedúci výskumný pracovník
Tel.: +421 911 255 693
E-mail: rudolf.zitnan@nppc.sk

Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.  – včely

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Pozícia: vedúci výskumný pracovník
Tel.: +421 911 807 741
E-mail: lubica.rajcakova@nppc.sk

Skip to content