Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti, 313011W112, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

Publikácie vzniknuté s podporou projektu SmartFarm 313011W112 z OPII spolufinancovaného ERDF

Publikácie vzniknuté s podporou projektu SmartFarm 313011W112 z OPII spolufinancovaného ERDF

Publikácie vzniknuté s podporou projektu SmartFarm 313011W112 z OPII spolufinancovaného ERDF

Publikácie vzniknuté s podporou projektu SmartFarm 313011W112 z OPII spolufinancovaného ERDF 

Skip to content