Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 30.6.2024 vo veku 96 rokov zomrela Ing. Eva Masárová, ktorá venovala svoju celoživotnú pracovnú kariéru šľachteniu strukovín – fazule a viky na Šľachtiteľskej stanice v Hornej Strede.

Je spájaná s významnými odborníkmi, ktorí tvorili históriu našich vedecko-výskumných ústavov.

 

Smútočný obrad bude dňa 4.7.2024 o 15:00 hod. v obradnej sieni Pieta, Čučoriedková 12, Bratislava.

 

Kto ste poznali pani Ing. Evu Masárovú, zachovajte jej tichú spomienku.

Skip to content