Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Spoločné rokovanie s Predsedníctvom SAPV

Dňa 7. septembra 2022 sa na FEM SPU v Nitre uskutočnilo spoločné zasadnutie s Predsedníctvom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, nakoľko spoločne organizujú zasadnutie Valného zhromaždenia Únie európskych akadémií pôdohospodárskych vied, ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 2022 v Bratislave.

Miesto organizovania Valného zhromaždenia sa vyberá podľa toho, kde sa presúva predsedníctvo tejto medzinárodnej organizácie. a teda na najbližšie dva roky to bude Slovensko.

Slovensko zastupoval v asociácii prof. Štefan Mihina, teraz je to prof. Elena Horská. Pre roky 2022 – 2024 pripravuje v spolupráci s doc. Ing. Mgr. Dankou Moravčíkovou a prof. Vladimírom Gozorom (za SAPV) témy a plán pre ďalšie vedecké a popularizačné aktivity v oblasti udržateľnosti potravinových systémov. Kompletná pracovná skupina bude známa v októbri.

Súčasťou prvých aktivít je aj medzinárodné sympózium, ktoré sa uskutoční v dňoch 6. a 7. októbra v Bratislave a Nitre. Pozvánka je na webstránke fakulty a termín registrácie je do 12. septembra 2022.

 
Skip to content