Študenti FZKI SPU v Nitre pomohli  s rezom viniča a broskýň

V sobotu 11. marca sa študenti externej formy štúdia Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (FZKI SPU) pod vedením doc. Ing. Olega Paulena, PhD. a Ing. Eduarda Pintéra, PhD., zapojili do jarných prác v Génovej banke SR v Piešťanoch NPPC-VÚRV Piešťany. V rámci praktickej výuky pomáhali s jarným rezom broskýň a viniča.

 

Pod odborným dohľadom sa študenti naučili správne techniky rezu a zároveň prispeli k zachovaniu a rozvoju genofondu broskýň na Slovensku. Táto aktivita im umožnila spojiť teoretické poznatky s praktickými zručnosťami.

 

Srdečná vďaka patrí pedagógom a samozrejme všetkým študentom, ktorí sa do tejto aktivity zapojili a svojím časom a úsilím prispeli k zveľadeniu genofondového sadu.

foto:

Skip to content