Študenti gymnázia v rámci praktického vzdelávania navštívili VÚRV v Piešťanoch

V rámci spolupráce Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – VÚRV v Piešťanoch a Gymnázia J. B. Bagina vo Vrbovom sa 3. mája 2024 uskutočnila vzdelávacia aktivita pre študentov gymnázia.

Počas návštevy pracoviska NPPC – VÚRV Piešťany mali študenti možnosť získať nové vedomosti a zdokonaliť si zručnosti v záhradníckych prácach. Pod vedením skúsených odborníkov z ústavu sa študenti zapojili do pikírovania rastliniek bazalky.

Táto akcia bola skvelou príležitosťou pre študentov, aby sa dozvedeli viac o pestovaní rastlín a o práci v záhradníctve. Zároveň im umožnila nadviazať kontakt s odborníkmi a získať cenné skúsenosti.

Gymnázium je zapojené do projektu „Z Lavíc do prírody – škola v oute“ https://www.gvrbove.sk/en/aktivity/nase-projekty/skola-v-oute.

Skip to content