Svetového dňa boja proti suchu a dezertifikácii UNCCD

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti suchu a dezertifikácii UNCCD sa uskutoční dňa 15.06.2023 odborný seminár, ktorý sa bude konať vo veľkej zasadacej miestnosti Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy NPPC na Trenčianskej 55 v Bratislave.
Pozvánka – TU

Skip to content