Trendy v potravinárstve 1/2024

Výskumný ústav potravinársky v týchto dňoch vydáva nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve 1/2024, ktorý je určený odbornej aj laickej verejnosti.

 

Časopis pokrýva tematicky celé spektrum aktuálnych trendov a perspektívnych oblastí výskumu, vrátane tých oblastí ktoré sú častokrát prezentované v tlači a na sociálnych sieťach a sú predmetom mnohých tendenčne ladených alebo skreslených informácií.

 

Celý časopis si môžete prečítať aj na webovej stránke Výskumného ústavu potravinárskeho.

Skip to content