Tréningová škola v Maize Research Institute Zemun Polje v Belehrade

V dňoch 22. – 24. mája 2024 sa naši odborníci z NPPC – VÚP v Bratislave a NPPC – VÚRV v Piešťanoch, ktorí sú zapojení do riešenia projektu „ACRYRED“ COST Action 21149, zúčastnili tréningovej školy v Maize Research Institute Zemun Polje v Belehrade, zameranej na genetické a agronomické prístupy k formovaniu nízkych koncentrácií akrylamidu v obilninách.

 

Kolegyne z VÚP sa zároveň zúčastnili Kick-off mítingu Slovensko-Srbskej bilaterálnej spolupráce SK-SRB-23-0059.

Skip to content