História ústavu v skratke

 • 1.10.1950 – v Olomouci pri firme Andersen vzniká mraziarensko-chladiarenská výskumná skupina č. 7
 • 20.12. 1951 –vzniká Výzkumní ústav mrazírenský s prechodným sídlom v Olomouci, ako súčasť Svazu pro výzkumníctví v průmyslu výživy v Prahe
 • 1954 – Výskumný ústav mraziarenský presťahovaný do Bratislavy
 • 1958 – Výskumný ústav mraziarenský s celoštátnou pôsobnosťou, v zriaďovateľskej pôsobnosti Združenia mäsového priemyslu a mraziarní. Ústav sídli v Bratislave na Trenčianskej ul. 53 v budove mraziarní
 • od 30.6. 1960 – Výskumný ústav mraziarenský sa stáva súčasťou celoštátneho podniku Mrazírny n. p., Praha
 • 1.1.1963 – Názov ústavu zmenený na Výskumný ústav pre konzerváciu potravín
 • 1.1.1965 – 31.12.1968 Výskumný ústav pre konzerváciu potravín v rámci centralizácie začlenený ako samostatná pobočka do Ústredného výskumného ústavu potravinárskeho priemyslu v Prahe
 • 1.1.1969 – Názov ústavu zmenený na Výskumný ústav potravinársky v Bratislave, ústav pôsobí ako súčasť Slovenskej poľnohospodárskej akadémie – až do r. 1974
 • Od r. 1970 je Výskumný ústav potravinársky SPA priamo riadenou samostatnou organizáciou VVZ rezortu Ministerstva pôdohospodárstva SR, neskôr v r. 1993 z rozpočtovej organizácie transformovaný na príspevkovú organizáciu
 • 1991 – Sídlom ústavu sa stala vlastná budova na Priemyselnej ulici č.4, kde sídli dodnes
 • 1992 – Dokončená a od 1.1.1993 sprevádzkovaná overovacia prevádzka v Modre – Biocentrum
 • 2007 – Výskumný ústav potravinársky plní úlohu koordinátora a sekretariátu Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu na Slovensku
 • 2009 – Výskumný ústav potravinársky získava štatút Centrum excelentnosti potravinárskeho výskumu
 • 1.1.2014 – Výskumný ústav potravinársky je začlenený do Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra so sídlom v Lužiankach
 • 1.1.2016
 • Dňom 1.3.2016 sa súčasťou NPPC – VÚP stal zrušený Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky
Skip to content