Experti Génová banka

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. –  odborník v oblasti genetických zdrojov rastlín, geneticko-šľachtiteľského výskumu vyšších druhov rastlín, na kvalitu primárnej potravinovej produkcie, na toleranciu plodín voči abiotickým faktorom, na identifikáciu fyziologických znakov, najmä z pohľadu vplyvu klimatických zmien, na ochranu agrobiodiverzity pre výživu a poľnohospodárstvo. Je spoluautorom niekoľkých vyšľachtených odrôd tráv a obilnín.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník, riaditeľ ústavu

Tel: +421 337 947 272

E-mail: pavol.hauptvogel@nppc.sk

 

Ing. Iveta Čičová, PhD. – odborníčka na ochranu a využívanie biodiverzity liečivých a aromatických rastlín a pseudocereálií, pestovanie, ošetrovanie, hodnotenie a uchovávanie agro-biodiverzity

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Génová banka Slovenskej republiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia:  vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 345

E-mail: iveta.cicova@nppc.sk

Ing. Erika Zetochová, PhD. – odborníčka na ochranu a využívanie biodiverzity strukovín, pestovanie, ošetrovanie, hodnotenie a uchovávanie agro-biodiverzity

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Génová banka Slovenskej republiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 303

E-mail: erika.zetochova@nppc.sk

Ing. Ľubomír Mendel, PhD. – odborník v oblasti dokumentácie genetických zdrojov rastlín, odborník na ochranu a využívanie biodiverzity obilnín, pestovanie, ošetrovanie, hodnotenie a uchovávanie agro-biodiverzity

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Génová banka Slovenskej republiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 307

E-mail: lubomír.mendel@nppc.sk

 

Ing. René Hauptvogel, PhD. – odborník na ochranu a využívanie biodiverzity obilnín, pestovanie, ošetrovanie, hodnotenie a uchovávanie agro-biodiverzity

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Génová banka Slovenskej republiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: výskumný a vývojový pracovník

Tel: +421 337 947 308

E-mail: rene.hauptvogel@nppc.sk

Ing. Marek Varga – odborník na ochranu a využívanie biodiverzity obilnín, pestovanie, ošetrovanie, hodnotenie a uchovávanie agro-biodiverzity

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Génová banka Slovenskej republiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: výskumný a vývojový pracovník

Tel: +421 337 947 301

E-mail: marek.varga@nppc.sk

Skip to content