Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Chitozán

Právny základ

Chitozán bol schválený ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2022/456 z  21. marca 2022 v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením prílohy k    vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Chitozán (SANTE/10594/2021 Rev. 1) z dňa 28. januára 2022 a doplnené v revíznej správe (SANTE/10594/2021 Rev. 2) z dňa 25. mája 2023.

Poznámky

 

  1. Chitozán je lineárny katiónový polysacharid zložený z náhodne distribuovaného viazaného (1-4) D-glukozamínu a N-acetyl-D-glukozamínu vyrábaného komerčne deacetyláciou chitínu, ktorý je súčasťou exoskeletu kôrovcov a bunkových stien húb. Chitozán je hubového pôdu, extrahuje sa z mycélia Aspergillus niger.
  2. Na účely ochrany rastlín sa používa roztok chitozánu vo vode (pH vody môže byť upravené octom na pH <5). Navrhované použitie ako základnej látky je plánované ako elicitor na použitie v obilninách, koreninách, krmovinách, v záhradníctve (vonkajšie a izbové okrasné rastliny), olivových sadoch, vinohradoch, trávnych porastoch, na ošetrenie semien a sadiva (obilniny, zemiaky, cukrová repa) a pozberové ošetrenie plodov.
  3. Chitozán nie je látkou vzbudzujúcou obavy, ak sa používa podľa požadovaných podmienok, nemá prirodzenú schopnosť ovplyvňovať endokrinný systém, neurotoxické alebo imunotoxické účinky a prevažne sa nepoužíva na účely ochrany rastlín, ale napriek tomu je užitočný pri ochrane rastlín vo výrobku obsahujúcom látku a vodu. Nakoniec sa neuvádza na trh ako prípravok na ochranu rastlín.
  4. V oblasti ekotoxikológie sa nezistili žiadne obavy týkajúce sa zamýšľaného pozberového použitia na plody ovocia.Vzhľadom na povahu účinnej látky, zistenú nízku toxicitu a vzhľadom na očakávanú expozíciu,ktorá bude pravdepodobne porovnateľná s úrovňami pozadia možno predpokladať, že neexistuje žiadne neprijateľné riziko pre necieľové organizmy zo zamýšľaného použitia chitozánu ako základnej látky.
  5. Chitozán nemá okamžitý alebo oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, ani neprijateľný vplyv na životné prostredie, keď sa používa v súlade so schváleným účelom použitia.

Súvisiace dokumenty

 

 Použitie

Ďalšie dokumenty

 

Skip to content