Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Extrakt z cibule Allium cepa L.

Právny základ

Extrakt z cibule Allium cepa L. (slovenský názov: cesnak cibuľový, starší názov: cibuľa kuchynská) bol schválený ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2021/81 z 27. januára 2021 v súlade nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Extrakt z cibule Allium cepa L. (SANTE/10842/2020 – Rev2) z 22. októbra 2020.

Poznámky

 

  1. Schválené je použitie extraktu z cibule Allium cepa (slovenský názov: cesnak cibuľový, starší názov: cibuľa kuchynská) ako základnej látky, ktorá je fungicídom. Podporované je použitie extraktu z cibule na reguláciu plesni v zemiakoch, paradajkách a uhorkách.
  2. Cibule Allium cepa sú bežnou potravinou. Extrakt z cibule cesnaku cibuľového, ktorý sa používa pre účely ochrany rastlín, je vodný extrakt z cibúľ, ktoré sú potravinovej kvality a preto sa neočakávajú žiadne obavy o zdravie ľudí. Extrakt je potrebné použiť v priebehu 24 hodín po jeho príprave a musí byť konzervovaný za podmienok, ktoré zaručujú zachovanie úrovne jeho „potravinovej kvality“.
  3. Množstvo cibúľ použitých na prípravu extraktu je 300 – 750 g na ošetrenie hektára a pri 3 – 5 aplikáciách 0,9 – 3,75 kg cibúľ cesnaku cibuľového. Množstvo aplikovanej cibule je značne nižšie ako úroda zrelej cibule na priemernom poli. Vzhľadom na druh účinnej látky a relatívne nízke aplikačné dávky sa očakáva, že environmentálna expozícia bude oveľa nižšia kvôli použitiu látky ako kvôli pestovaniu cibúľ (cesnaku cibuľového). Z toho dôvodu sa neočakáva žiadne riziko pre pôdu, povrchové a podzemné vody. Možno tiež predpokladať, že pre necieľové organizmy nie je neprijateľné riziko z plánovaného použitia extraktu z cibule Allium cepa ako základnej látky.

Súvisiace dokumenty

 

 Použitie

 

Ďalšie dokumenty

 

Skip to content