Fruktóza

Právny základ

Fruktóza bola schválená ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1392 z 13. augusta 2015 v súlade Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením  prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Fruktóza (SANCO/12680/2014–rev. 1) z 17. júla 2015 a zmenené a doplnené v revíznej správe (SANCO/12680/2014–rev. 3) z 17. júla 2020.

Poznámky

 

  1. Schválené je použitie fruktózy ako základnej látky, ktorá je elicitorom s insekticídnym a fungicídnym účinkom prostredníctvom stimulácie prirodzených obranných mechanizmov. Maximálna aplikačná dávka fruktózy pre jedno ošetrenie je 100 g.ha-1.
  2. Fruktóza nie je látkou vzbudzujúcou obavy a nemá okamžitý alebo oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, ani neprijateľný vplyv na životné prostredie, ak sa používa v súlade s plánovaným účelom.
  3. Fruktóza je v Európskej únii bežne konzumovanou potravinou a riziko vyplývajúce zo zamýšľaného použitia ako elicitora sa považuje za malé alebo zanedbateľné z dôvodu, že fruktóza sa nachádza v rôznych zložkách životného prostredia a podmienky jej použitia, prirodzený výskyt a nízka aplikačná dávka na hektár významne nezvyšujú jej prirodzený obsah. Fruktóza sa nepoužíva hlavne na ochranu rastlín, ale napriek tomu je užitočná pri ochrane rastlín v produkte pozostávajúcom z tejto látky a vody.

Súvisiace dokumenty

 

 Použitie

 

 Ďalšie dokumenty

 

Skip to content