Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Ílovité drevné uhlie

Právny základ

Ílovité drevné uhlie bolo  schválené ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2017/428 z 10. marca 2017 v súlade Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením  prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Ílovité drevné uhlie (SANTE/11267/2016–rev. 1) z 24. januára 2017 a zmenené a doplnené v revíznej správe (SANTE/11267/2016–rev. 3) z 25. januára 2021.

Poznámky

 

  1. Ílovité drevné uhlie je zmesou drevného uhlia splňujúceho kritéria potravinárskej prídavnej látky E 153 (rastlinný uhlík) a bentonitu splňujúceho kritériá kŕmnej doplnkovej látky E 558 vo forme granúl.
  2. Schválené je len použitie ílovitého drevného uhlia ako základnej látky, ktorá je protektantom. Granule ílovitého drevného uhlia majú byť bezprašné.
  3. Ílovité drevné uhlie nemá prirodzenú schopnosť vyvolať endokrinné poruchy, neurotoxické alebo imunotoxické účinky a nepoužíva sa prevažne na účely ochrany rastlín, ale napriek tomu je užitočné pri ochrane rastlín.
  4. Ílovité drevné uhlie nemá okamžitý alebo oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, ani neprijateľný vplyv na životné prostredie, keď sa používa v súlade s doloženým účelom použitia. Používanie ílovitého drevného uhlia zásadne nepredstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie.

Súvisiace dokumenty

 

Použitie

 Ďalšie dokumenty

Skip to content