Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Kravské mlieko

Právny základ

Kravské mlieko bolo schválené ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2020/1004 z 9. júla 2020 v súlade nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Kravské mlieko (SANTE/12816/2019 – rev. 3) z 19. mája 2020.

Poznámky

 

  1. Schválené je len použitie kravského mlieka ako základnej látky, ktorá je fungicídom a viricídom.
  2. Kravské mlieko musí mať čistotu potravinovej kvality. Podľa nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách je mlieko uvedené medzi látkami alebo výrobkami spôsobujúcimi alergie alebo neznášanlivosť. Na produkty obsahujúce tieto látky platia osobitné požiadavky, pokiaľ by mali zostávať na plodinách. Z tohto dôvodu je navrhnuté pozberové premývanie jedlých plodín a označenie spracovaných poľnohospodárskych komodít ošetrených s kravským mliekom.
  3. Potenciálne zdravotné problémy spojené s používaním kravského mlieka týkajúce sa potravinovej alergie na laktózu a mliečne bielkoviny sa považujú za vyriešené obmedzením schváleného použitia, teda na vonkajšie aplikácie vo vinici a vnútorné aplikácie na zeleninu až do rastového štádia, v ktorom nie je prítomná zelenina. Aplikácia kravského mlieka na sóju a ako dezinfekčný prostriedok na mechanické rezacie náradie a špičky prstov rukavíc nevzbudzuje obavy z hľadiska potravinovej alergie. Nepredpokladá sa, že podmienky použitia pre fungicídne a dezinfekčné funkcie (napr. proti vírusom) povedú k prítomnosti rezíduí vzbudzujúcich obavy v potravinárskych a krmovinárskych výrobkoch.
  4. Používanie kravského mlieka nepredstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Kravské mlieko nemá prirodzenú schopnosť ovplyvňovať endokrinný systém, neurotoxické alebo imunotoxické účinky a nepoužíva sa hlavne na ochranu rastlín, ale napriek tomu je užitočné pri ochrane rastlín v produkte pozostávajúcom z látky a vody. Nakoniec sa neuvádza na trh ako prípravok na ochranu rastlín.

Súvisiace dokumenty

 

 Použitie

 

Ďalšie dokumenty

 

 

Skip to content