Lecitíny

Právny základ

Lecitíny boli  schválené ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1116 z 9. júla 2015 v súlade Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením  prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Lecitíny (SANCO/12798/2014 – rev. 2) z 30. marca 2015 a zmenené a doplnené v revíznych správach (SANCO/12798/2014 – rev. 3) z 25. mája 2018 a (SANCO/12798/2014 – rev. 4) z 19. mája 2020.

 

Poznámky

 

  1. Schválené je použitie lecitínov len ako fungicíd, pričom lecitíny sa nepoužívajú hlavne na ochranu rastlín, ale napriek tomu sú užitočné pri ochrane rastlín v produkte pozostávajúcom z tejto látky a vody.
  2. Lecitíny nie sú látkou vzbudzujúcou obavy a nemajú okamžitý alebo oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, ani neprijateľný vplyv na životné prostredie, ak sa používajú v súlade s plánovaným účelom.

Súvisiace dokumenty

 

 

Použitie

 

 

Ďalšie dokumenty

Skip to content