Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Pivo

Právny základ

 • Pivo bolo  schválené ako základná látka Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2017/2090 z 14. novembra 2017 v súlade Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením  prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Pivo (SANTE/11038/2017– rev.1 zo dňa 6. októbra 2017).

   

  Poznámky

   

  1. Schválené je len použitie piva ako základnej látky, ktorá je moluskocídom. Pivo sa používa v krytých pasciach na slizniaky a slimáky.
  2. Pivo nemá prirodzenú schopnosť ovplyvňovať endokrinný systém alebo imunotoxické účinky. Jeho etanolová zložka má neurotoxický účinok. Pivo je v EÚ bežne konzumovanou potravinou a riziko vyplývajúce zo zamýšľaného použitia v pasciach sa považuje za nízke. Pivo sa nepoužíva hlavne na ochranu rastlín, ale napriek tomu je užitočné pri ochrane rastlín.
  3. Pivo nemá okamžitý alebo oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat alebo neprijateľný vplyv na životné prostredie, ak sa používa v súlade s plánovaným účelom.
  4. Vplyv na necieľové organizmy je obmedzený. Významné účinky na niektoré necieľové organizmy, ako sú včely, necieľové článkonožce alebo ohrozené slimáky, však nemožno vylúčiť, pretože im nemožno zabrániť vstúpiť do pasce a pivo ich môže prilákať. Vzhľadom na použitie v krytých pasciach budú účinky na necieľové organizmy len lokálne. Neočakáva sa neprijateľný vplyv rezíduí na rýchlu regeneráciu priľahlých miest a preto riziko pre necieľové organizmy je prijateľné.

   

  Súvisiace dokumenty

   

   

  Použitie

   

   

  Ďalšie dokumenty

   

   

Skip to content