Prášok z horčičných semien

Právny základ

Prášok z horčičných semien   bol  schválený ako základná látka Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2017/2066 z  13. novembra 2017 v súlade Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením  prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Prášok z horčičných semien (SANTE/11309/2017– rev. 2) z 6. októbra 2017.

 

Poznámky

 

  1. Schválené je použitie prášku z horčičných semien ako základnej látky, ktorá je fungicídom na ošetrenie semien.
  2. Prášok z horčičných semien je uvedený v zozname látok alebo prípravkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť. Vzhľadom na špecifické použitie na ošetrenie osiva je pravdepodobnosť kontaminácie nadzemných častí rastlín zvyškovým práškom z horčičných semien veľmi nízka.
  3. Prášok z horčičných semien nemá prirodzenú schopnosť ovplyvňovať endokrinný systém, neurotoxické alebo imunotoxické účinky. Prášok z horčičných semien sa prevažne nepoužíva na ochranu rastlín, ale napriek tomu je užitočný pri ochrane rastlín.
  4. Prášok z horčičných semien nemá okamžitý alebo oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat alebo neprijateľný vplyv na životné prostredie, ak sa používa v súlade s plánovaným účelom.
  5. Horčica sa bežne používa ako krycia plodina alebo plodina na zelené hnojenie a neboli zistené žiadne nepriaznivé účinky z tohto použitia. Použitie prášku z horčičných semien na ošetrenie osiva nevedie k neprijateľným rizikám pre životné prostredie.

 

Súvisiace dokumenty

 

 

Použitie

Ďalšie dokumenty

Skip to content