Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Slnečnicový olej

Právny základ

Slnečnicový olej  bol  schválený ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2016/1978 z 11. novembra 2016 v súlade Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením  prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Slnečnicový olej (SANTE/10875/2016) z 7. októbra 2016.

 

Poznámky

 

  1. Pri použití slnečnicového oleja nie je možné vylúčiť potenciálnu fytotoxicitu a preto je podporované len jedno jeho použitie ako fungicídu na rajčiakoch.
  2. Slnečnicový olej je v Európskej únii bežne konzumovanou potravinou a riziko vyplývajúce zo zamýšľaného použitia ako fungicídu pre rajčiaky sa považuje za malé alebo zanedbateľné.
  3. Slnečnicový olej nie je látkou vzbudzujúcou obavy a nemá prirodzenú schopnosť vyvolať endokrinné poruchy, neurotoxické alebo imunotoxické účinky a nepoužíva sa prevažne na účely ochrany rastlín, ale napriek tomu je užitočný pri ochrane rastlín v produkte pozostávajúcom z tejto látky a studenej  vody.
  4. Slnečnicový olej nie je látkou vzbudzujúcou obavy a nemá okamžitý alebo oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, ani neprijateľný vplyv na životné prostredie, ak sa používa v súlade s plánovaným účelom.
  5. Ako potravina, slnečnicový olej nepredstavuje obavy týkajúce sa zdravia ľudí a zvierat. Ak sa však aplikuje na plodiny, vytvára produkty degradácie, (foto)oxidácie, transformácie (napr. peroxidáciou lipidov), ktoré sa môžu týkať ľudského zdravia (vrátane genotoxických a/alebo karcinogénnych zlúčenín), ktoré sú dôležité pre spotrebiteľov, pracovníkov a možno obyvateľov vystaveným týmto produktom degradácie.

 

Súvisiace dokumenty

 

 

Použitie

 

 

Ďalšie dokumenty

 

Skip to content