Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Srvátka

Právny základ

 • Srvátka bola  schválená ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2016/560 z  11. apríla 2016 v súlade nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením  prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Srvátka (SANTE/12354/2015–rev. 1) z 8. marca 2016 a zmenené a doplnené v revíznej správe (SANTE/12354/2015–rev. 3) z 25. marca 2021.

   

  Poznámky

   

  1. Schválené je použitie srvátky ako základnej látky, ktorá je fungicídom a viricídom. Srvátka ako základná látka s fungicídnym účinkom je schválená pre ochranu uhorky siatej, tekvice obyčajnej a viniča hroznorodého a s viricídnym účinkom pre ochranu rajčiaka jedlého a dezinfekciu končekov prstov rukavíc a mechanických rezacích nástrojov.
  2. Roztok srvátky možno aplikovať len na rastliny v rastových štádiách pred kvitnutím.
  3. Listy z rastlín ošetrených roztokom srvátky nemožno použiť pre ľudskú spotrebu.
  4. Roztok srvátky nemožno použiť na ošetrenie končekov prstov rukavíc počas alebo tesne pred zberom jedlých komodít.
  5. Rastlinami ošetrenými roztokom srvátky, na ktoré sa nevzťahujú normy spracovania požadované nariadením (EÚ) č. 142/2011, nemožno kŕmiť párnokopytníky.
  6. Srvátka nemá okamžitý alebo oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, ani neprijateľný vplyv na životné prostredie, keď sa používa v súlade s plánovaným účelom.
  7. Používanie srvátky nepredstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie.Potenciálne zdravotné obavy z používania srvátky vzhľadom na potravinovú alergiu na laktózu sa považujú za riešené obmedzením schváleného použitia, ako je opísané v prílohe „Použitie“, na aplikácie až do štádia rastu, kedy sa v skleníku nenachádzajú žiadne plodiny. Nepredpokladá sa, že by také podmienky používania viedli k vzniku obáv z potravín alebo krmív z dôvodu prítomnosti rezíduí.

   

  Súvisiace dokumenty

   

   

  Použitie

   

   

  Ďalšie dokumenty

   

Skip to content