Zbierka agropotravinárskych mikroorganizmov

Od roku 1995 funguje v rámci Výskumného ústavu potravinárskeho Rezortná zbierka agropotravinárskych mikroorganizmov (RZAM).

V súčasnosti sa eviduje v zbierke viac ako 1500 izolátov baktérií. Pôvodné aj novoizolované kmene sú upravené lyofilizáciou a skladované pri teplote –18 °C. Táto metóda uchovávania zaručuje stabilitu vlastností a zachovanie viability buniek 6 – 12 rokov. V súčasnosti zbierka zahŕňa kmene baktérií mliečneho kysnutia z rodov Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus a Leuconostoc. Ďalej obsahuje kmene potravinársky významných patogénnych kontaminantov rodu Listeria, Staphylococcus, Salmonella, Cronobacter a iné. Hlavnou úlohou zbierky je slúžiť ako génová banka potravinársky významných mikroorganizmov, zhromažďovať, uchovávať a distribuovať čisté, životaschopné a autentické kultúry mikroorganizmov tak, aby boli v živom a geneticky nezmenenom stave k dispozícii pre potreby aplikovanej mikrobiológie, biotechnológie, výskumu a výučby a tiež pre potreby inovácií vo fermentačných potravinárskych technológiách.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Janka Lopašovská

E-mail: janka.lopasovska@nppc.sk

Tel.: 02 502 37 062

Skip to content