Zbierka vínnych kvasiniek

V roku 2016 po zrušení Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho časť Zbierky vínnych kvasiniek prešla pod Výskumný ústav potravinársky.

Obnovená zbierku vínnych kvasiniek v súčasnosti obsahuje viac ako 350 kmeňov. Dočasne uložené kmene sa priebežne oživujú, overuje sa ich mikrobiologická čistota, mikrobiologická, biochemická a genetická identifikácia, vrátane novoizolovaných kmeňov a uchovávajú sa v lyofilizovanej forme na dlhodobé uskladnenie.

Katalóg sa pravidelne aktualizuje a priebežne sa kontroluje životaschopnosť a originalitu dlhodobo uchovávaných kmeňov kvasiniek. Hlavnou úlohou zbierky je zabezpečiť dlhodobé uchovávanie, udržiavanie, manažment a rozvoj zbierky (génovej banky) vinársky významných kmeňov kvasiniek a v prípade záujmu ich poskytovať záujemcom z radov domácich i zahraničných výskumných inštitúcií ako aj záujemcom z praxe.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Ervín Jankura

E-mail: ervín.jankura@nppc.sk

Tel.: 02 502 37 046

Skip to content