Zbierka fytopatogénov obilnín

Našu zbierku možno rozdeliť na zbierku obligátnych fytopatogénov a zbierku fakultatívnych fytopatogénov.

Zbierka obligátnych fytopatogénov obsahuje okolo 65 izolátov z rodu Blumeria sp. a 48 izolátov z rodu Puccinia sp.

Z rodu Blumeria sp. je v aktívnej kolekcii 23 monospórických izolátov Blumeria graminis f.sp. tritici, 30 izolátov Blumeria graminis f.sp. hordei a 12 izolátov Blumeria graminis f.sp. avenae.

Z rodu Puccinia sp. je momentálne v aktívnej kolekcii 10 izolátov Puccinia graminis f. sp tritici a 19 izolátov Puccinia coronata f. sp. avenae. V neaktívnej kolekcii je 19 izolátov Puccinia triticina.

Zbierky obligátnych patogénov sú neustále udržiavané na živom rastlinnom hostiteľskom organizme.

Zbierka fakultatívnych fytopatogénov obsahuje približne 74 izolátov z rôznych rodov. V rámci hostiteľskej rastliny jačmeň disponujeme druhmi Ramularia collo-cygni (30), Pyrenophora graminea (2), Rynchosporium secalis (7) a Helminthosporium sativum (2). V rámci hostiteľskej rastliny pšenica dlhodobo udržiavame druhy z rodu Fusarium (F. graminearum, F. avenaceum, F. poae, F. culmorum), Septoria nodorum (3+3), Septoria tritici (2+3) a Drechslera tritici repentis (13). Pri ovse udržiavame izoláty druhov Septoria avenae (4) a Pyrenophora avenae (1).

Zbierky fakultatívnych patogénov sa pravidelne oživujú preočkovávaním na umelých živných médiách. Po overení čistoty a životaschopnosti kultúry sa na umelom živnom médiu aj uchovávajú po dobu kedy dochádza k ich opätovnému pasážovaniu.

Hlavnou úlohou fytopatologickej zbierky je zhromažďovať, uchovávať a v prípade záujmu poskytovať životaschopné kultúry fytopatogénov využívané vo výskume aj pre ďalšie vedecké a vzdelávacie účely.

RNDr. Miroslava Hrdlicová, PhD.

e-mail: miroslava.hrdlicova@nppc.sk

telefón: +421 337 947 327

Ing. Katarína Bojnanská

e-mail: katarina.bojnanska@nppc.sk

telefón: +421 337 947 352

Skip to content