Zimná škola „ANIMAL BIOTECHNOLOGY 2024“

Dňa 1. februára 2024 sa v VC AgroBioTech SPU konal 8. ročník Zimnej školy „ANIMAL BIOTECHNOLOGY 2024“, s medzinárodnou účasťou a so zameraním na problematiku: “Animal Biotechnology and Biodiverzity“, garantom ktorej bol prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.  Na otvorení konferencie boli prítomní dekan FBP prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., riaditeľka VC ABT Ing. Lucia Gabríny, PhD., a riaditeľ VÚŽV  NPPC Nitra, Ing. Miroslav Záhradník, PhD..

 

Prednášky boli rozdelené do 4 sekcií, v plenárnej sekcii prednášok odznelo 6 prednášok všeobecne zameraných na ochranu biodiverzity so zreteľom na národné plemená v Maďarsku, Poľsku, v Česku, Lotyšsku a na Slovensku. V druhej sekcii zameranej na ochranu živočíšnych genetických zdrojov v podmienkach „Ex situ in vitro“ bolo prezentovaných 6 prednášok, v tretej sekcii zameranej na problematiku „In situ a Ex situ in vivo“ celkovo 5 prednášok. Posledná sekcia bola možnosť pre PhD. študentov prezentovať parciálne výsledky svojho doktorandského štúdia.

 

Organizátorom boli FBP a VC AgroBioTech v spolupráci s NPPC VÚŽV Nitra. Celkovom bolo zaregistrovaných 88 účastníkov. Okrem domácich prednášajúcich (5 inštitúcií a univerzít) prezentovali aktuálny stav v rámci uvedenej problematiky aj hostia z Česka, Poľska, Maďarska, Srbska, Lotyšska, Talianska, Francúzska a Španielska.

 

V poradí ďalší 9. ročník Zimnej školy „ANIMAL BIOTECHNOLOGY 2025“ plánujeme organizovať 6.2.2025.

Fotogaléria

Skip to content