Svetový deň dezertifikácie a sucha

Pri príležitosti Svetového dňa dezertifikácie a sucha si Vás dovoľujeme informovať, že v dňoch od 17.06. do 30.06.2024 bude v priestoroch NPPC – VÚPOP prístupná pre verejnosť edukatívna výstava pod názvom „Spoločne pre krajinu: naše dedičstvo, naša budúcnosť“.   Bližšie informácie sú dostupné na:   https://www.vupop.sk/pripravovane-podujatia/

Svetový deň dezertifikácie a sucha Read More »