Nezaradené

Svetový deň dezertifikácie a sucha

Pri príležitosti Svetového dňa dezertifikácie a sucha si Vás dovoľujeme informovať, že v dňoch od 17.06. do 30.06.2024 bude v priestoroch NPPC – VÚPOP prístupná pre verejnosť edukatívna výstava pod názvom „Spoločne pre krajinu: naše dedičstvo, naša budúcnosť“.   Bližšie informácie sú dostupné na:   https://www.vupop.sk/pripravovane-podujatia/

Svetový deň dezertifikácie a sucha Read More »

Reportáž z Dňa fascinácie rastlinami

V rádiu Slovensko bola dňa 30.5.2024 odvysielaná krátka reportáž z jedinečného podujatia „Deň fascinácie rastlinami“, kde René Hauptvogel, Erika Zetochová a Pavol Hauptvogel z NPPC – VÚRV priblížili  činnosť Génovej banky SR a v tomto roku do  bezpečnostnej kolekcie uložených vzoriek semien z Arménska. Rozhovor si môžete vypočuť na stránke: https://slovensko.rtvs.sk/clanky/veda-a-technika/365003/piestanska-genova-banka

Reportáž z Dňa fascinácie rastlinami Read More »

Pozvánka na demonštračnú a informačnú aktivitu o šľachtení a portfólia odrôd maku siateho

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany Vás pozýva na Demonštračnú a informačnú aktivitu o šľachtení a portfólia odrôd maku siateho vyšľachtených na NPPC – VURV – Výskumno-šľachtiteľskej stanice Malý Šariš v rámci ktorej výskumný pracovníci budú prezentovať nové odrody potravinárskeho maku, kvalitatívne vlastnosti, agrotechnika pestovania maku, metódy šľachtiteľského postupu pri

Pozvánka na demonštračnú a informačnú aktivitu o šľachtení a portfólia odrôd maku siateho Read More »

Pozvánka na demonštračnú a informačnú aktivitu o šľachtení a portfólia odrôd pšenice a ovsa

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany Vás pozýva na Demonštračnú a informačnú aktivitu o šľachtení a portfólia odrôd pšenice a ovsa vyšľachtených na NPPC – VURV – Výskumno-šľachtiteľskej stanice Vígľaš-Pstruša v rámci ktorej výskumný pracovníci budú prezentovať trendy šľachtenia rastlín, kvalite našich odrôd a praktické ukážky vyšľachtených slovenských odrôd, výbere

Pozvánka na demonštračnú a informačnú aktivitu o šľachtení a portfólia odrôd pšenice a ovsa Read More »

Pozvánka na demonštračnú a informačnú aktivitu o konzervačných technológiách obrábania pôdy

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany Vás pozýva na Demonštračnú a informačnú aktivitu o konzervačných technológiách obrábania pôdy v rámci ktorej výskumný pracovníci budú prezentovať výskumné poznatky rôznych technológií obrábania pôdy, praktické ukážky odberu pôdnych vzoriek a individuálne poradenstvo zavádzania konzervačných technológií.   Aktivita bude realizovaná v utorok a stredu,

Pozvánka na demonštračnú a informačnú aktivitu o konzervačných technológiách obrábania pôdy Read More »

Deň poľa 2024 – Očová

Spoločnosť Agrion otvorila dňa 23.5. 2024 svoje brány pre návštevníkov 28. ročníka celoslovenského Dňa poľa v Očovej, ktorý bol zameraný na krmoviny spojený s výstavou poľnohospodárskej techniky. Na organizácii Dňa poľa sa pravidelne podieľajú NPPC – VÚRV – Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica, AGRION – Združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v

Deň poľa 2024 – Očová Read More »

Poľné stretnutie pestovateľov maku

Na poľnom stretnutí pestovateľov maku, ktoré sa uskutočnilo 10.mája 2024, sa po roku opäť stretli pestovatelia maku a odborníci zaoberajúci sa agrotechnikou tejto plodiny. Stretnutie zorganizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch v spolupráci s firmou LABRIS, s.r.o.. Uskutočnilo sa podobne, ako minulý rok, na pozemkoch firmy MAKoMAK, s.r.o., ktorú zastupoval

Poľné stretnutie pestovateľov maku Read More »

Študenti gymnázia v rámci praktického vzdelávania navštívili VÚRV v Piešťanoch

V rámci spolupráce Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – VÚRV v Piešťanoch a Gymnázia J. B. Bagina vo Vrbovom sa 3. mája 2024 uskutočnila vzdelávacia aktivita pre študentov gymnázia. Počas návštevy pracoviska NPPC – VÚRV Piešťany mali študenti možnosť získať nové vedomosti a zdokonaliť si zručnosti v záhradníckych prácach. Pod vedením skúsených odborníkov z ústavu

Študenti gymnázia v rámci praktického vzdelávania navštívili VÚRV v Piešťanoch Read More »

Skip to content