Nezaradené

Poľné stretnutie pestovateľov maku

Na poľnom stretnutí pestovateľov maku, ktoré sa uskutočnilo 10.mája 2024, sa po roku opäť stretli pestovatelia maku a odborníci zaoberajúci sa agrotechnikou tejto plodiny. Stretnutie zorganizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch v spolupráci s firmou LABRIS, s.r.o.. Uskutočnilo sa podobne, ako minulý rok, na pozemkoch firmy MAKoMAK, s.r.o., ktorú zastupoval […]

Poľné stretnutie pestovateľov maku Read More »

Študenti gymnázia v rámci praktického vzdelávania navštívili VÚRV v Piešťanoch

V rámci spolupráce Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – VÚRV v Piešťanoch a Gymnázia J. B. Bagina vo Vrbovom sa 3. mája 2024 uskutočnila vzdelávacia aktivita pre študentov gymnázia. Počas návštevy pracoviska NPPC – VÚRV Piešťany mali študenti možnosť získať nové vedomosti a zdokonaliť si zručnosti v záhradníckych prácach. Pod vedením skúsených odborníkov z ústavu

Študenti gymnázia v rámci praktického vzdelávania navštívili VÚRV v Piešťanoch Read More »

Exkurzia študentov 3. ročníka SPU na VÚRV-ÚTPHP Banská Bystrica

Na VÚRV-ÚTPHP Banská Bystrica sa dňa 26.4.2024 uskutočnila exkurzia študentov 3.ročníka SPU Nitra v sprievode doc. Ing. Ľuboša Vozára, PhD. a Ing. Petra Hrica, PhD. Zameraním exkurzie bolo prepojenie výskumu s praxou a transfer poznatkov z oblasti obhospodarovania a využívania trávnych porastov. Na záver exkurzie študenti absolvovali prehliadku pokusných plôch s dlhodobým manažmentom trvalých trávnych porastov na Veľkej Lúke.

Exkurzia študentov 3. ročníka SPU na VÚRV-ÚTPHP Banská Bystrica Read More »

Prvá tohtoročná vedecká kaviareň zožala úspech

Veľký úspech mala vedecká kaviareň organizovaná NPPC – VURV v Piešťanoch dňa 23. apríla 2024. Viac ako 60 hostí z radov stredoškolských študentov až dôchodcov sa dozvedelo veľa zaujímavých informácií o bunkovom poľnohospodárske a výsledkoch výskumu VURV v oblasti využívania rastlín na produkciu látok v in vitro podmienkach. Inovácie v poľnohospodárstve a budúcnosť technológií, niekedy

Prvá tohtoročná vedecká kaviareň zožala úspech Read More »

Pozvánka na Ústavný seminár

Dovoľujeme si Vás pozvať na Ústavný seminár NPPC-VÚP, ktorý sa uskutoční v piatok 26.4.2024 o 9,00 h.   Prednášky:   1. Dvadsaťdva rokov akrylamidovej story: čo ďalej?: Ing. Zuzana Ciesarová, PhD.   2. Využitie potenciálu borievky v potravinárskom priemysle: Ing. Elena Panghyová, Ing. Filip Dimitrov, Ing. Lenka Panghyová, Vladimíra Vargová, Ing. Stanislav Baxa, PhD.   3. Výsledky podpory inovácií cestou OP EIP: Ing.

Pozvánka na Ústavný seminár Read More »

Pozvánka na „Poľné stretnutie pestovateľov maku“

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany v spolupráci s firmou LABRIS, s.r.o. a Ing. Martin Vrba, MAKoMAK, s.r.o. Vás pozývajú na „Poľné stretnutie pestovateľov maku“, ktoré sa uskutoční 10. 5. 2024 o 10:00 v Šuranoch.   Kde: GPS 48.091375N, 18.159940E   Viac informácií o programe sa dočítate v pozvánke.

Pozvánka na „Poľné stretnutie pestovateľov maku“ Read More »

Pozývame vás na prvú vedeckú kaviareň roku 2024!

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum , Výskumný ústav rastlinnej výroby organizuje 1. vedeckú kaviareň roku 2024, ktorá sa uskutoční v utorok 23. apríla 2024 o 16:30 hod. v Klubovni LaMusica v Piešťanoch na Teplickej ulici.   Srdečne vás pozývame na posedenie pri šálke kávy, kde vám výskumná a vývojová pracovníčka RNDr. Šarlota Kaňuková, PhD. predstaví

Pozývame vás na prvú vedeckú kaviareň roku 2024! Read More »

Ľudia prajú myšlienke záchrany chovu pôvodného slovenského strakatého dobytka na hriňovských lazoch

Chápeme to tak, že im imponuje pokračovanie kedysi tradičného, no na Slovensku už jedinečného systému gazdovania na úzkych, od jarného kopnenia až po napadnutie prvého snehu, plnofarebných hriňovských políčkach.   Kravy v maštaliach tunajších gazdovských rodín žijú bežne 15 – 20 rokov. Najstaršiu – Sabínu, sme mali možnosť vidieť u 85-ročnej pani Bariakovej na Vrch

Ľudia prajú myšlienke záchrany chovu pôvodného slovenského strakatého dobytka na hriňovských lazoch Read More »

Európske Partnerstvo AGROECOLOGY významne zlepší prepojenie výskumu a tvorcov politík

28. a 29. februára 2024 bolo na prvom stretnutí partnerov projektu  v Bruseli oficiálne zahájené Partnerstvo AGROECOLOGY „Urýchlenie transformácie poľnohospodárskych systémov – agroekologické živé laboratóriá a výskumné infraštruktúry“ (Accelerating Farming Systems Transition: Agroecology Living Labs and Research Infrastructures). Partnerstvo spolufinancované z programu Horizont Európa sa oficiálne začalo 1. januára 2024 a bude trvať 7 rokov.   

Európske Partnerstvo AGROECOLOGY významne zlepší prepojenie výskumu a tvorcov politík Read More »

BOOST4BIOEAST zlepší implementáciu biohospodárstva v BIOEAST krajinách

Dňa 31. januára 2024 sa na online stretnutí oficiálne začal projekt BOOST4BIOEAST, ktorý si kladie za cieľ posilniť a podporiť národné zainteresované strany v krajinách strednej a východnej Európy a pobaltských krajinách v rozvoji biohospodárstva. Projekt je pokračovaním predchádzajúceho úspešného projektu BIOEASTsUP H2020 a stavia na jeho výsledkoch, ktoré vytvorili základy pre makroregionálnu spoluprácu v

BOOST4BIOEAST zlepší implementáciu biohospodárstva v BIOEAST krajinách Read More »

Skip to content