Aktuality

Pozvánka na demonštračné aktivity

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby – Ústav agroekológie Michalovce si Vás dovoľuje pozvať na demonštračné aktivity zamerané na „Energetické rastliny, ich využitie na priemyselné účely a ich vplyv na pôdne vlastnosti“.     Aktivity budú prebiehať  v pondelok, 20. mája 2024  v areáli ÚA – Experimentálne pracovisko Milhostov, Milhostov 237, […]

Pozvánka na demonštračné aktivity Read More »

30 rokov BIOCENTRA v Modre

Pred 30 rokmi spustilo svoju činnosť v Modre pracovisko BIOCENTRUM ako realizačná prevádzka Výskumného ústavu potravinárskeho. Bol to svojou podstatou prvý funkčný Vedecký park na Slovensku. Pri príležitosti tohto výročia sa dňa 14. mája 2024 na pracovisku Biocentrum uskutočnil odborný seminár INOVÁCIE – KĽÚČ K TRANSFORMÁCII A UDRŽATEĽNOSTI za účasti generálnej riaditeľky NPPC Lucie Gocníkovej, riaditeľov výskumných ústavov NPPC, bývalých riaditeľov, pracovníkov Výskumného

30 rokov BIOCENTRA v Modre Read More »

Trendy v potravinárstve 1/2024

Výskumný ústav potravinársky v týchto dňoch vydáva nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve 1/2024, ktorý je určený odbornej aj laickej verejnosti.   Časopis pokrýva tematicky celé spektrum aktuálnych trendov a perspektívnych oblastí výskumu, vrátane tých oblastí ktoré sú častokrát prezentované v tlači a na sociálnych sieťach a sú predmetom mnohých tendenčne ladených alebo skreslených informácií.

Trendy v potravinárstve 1/2024 Read More »

Podporujeme profesionálny rozvoj mladej generácie poľnohospodárov

Prednáška našich odborníkov z VÚRV – ÚTPHP  „Ekosystémové služby trávnych porastov“, ktorá sa konala 2. mája 2024  v rámci predmetu Lúkarstvo a pasienkarstvo, rozšírila vedomosti študentov a environmentálne povedomie študentov SPU o benefitoch trávnych porastov pre spoločnosť a metódach ich oceňovania.

Podporujeme profesionálny rozvoj mladej generácie poľnohospodárov Read More »

Pozvánka na Celoslovenské dni poľa

Srdečne Vás pozývame Vás na XIII. ročník výstavy Celoslovenské dni poľa. Kedy?  4.6. –  5.6.2024Kde? Dvory nad Žitavou,GPS súradnice výstavy: 47.97965836346001, 18.2823197178115 Môžete si pozrieť naše odrody pšenice, tritikale, ovsa, maku, pohánky a ďateliny vyšľachtené na pracoviskách NPPC. Prezentácia výsledkov výskumu a ponúk pre poľnohospodársku prax z činnosti NPPC-VÚRV. Tešíme na stretnutie s Vami v

Pozvánka na Celoslovenské dni poľa Read More »

Zasadnutie odboru živočíšnej výroby (OŽV) SAPV

Dňa 18. apríla 2024 sa vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby Nitra konalo zasadnutie „Odboru živočíšnej výroby SAPV“. Na zasadnutí bolo prítomných 23 členov OŽV a boli zvolení dvaja noví členovia OŽV: Ing. Miroslav Zahradník, PhD. (VÚŽV, Nitra) a Ing. Kristína Tvarožková, PhD. (SPU, Nitra). Predseda odboru Ing. Alexander Makarevič, DrSc. informoval členov o zasadnutí predsedníctva

Zasadnutie odboru živočíšnej výroby (OŽV) SAPV Read More »

Skip to content