Aktuality

Deň otvorených dverí NPPC-VÚP pre odbornú verejnosť

NPPC – Výskumný ústav potravinársky pozýva zástupcov výskumných inštitúcií, univerzít a potravinárskych subjektov z výrobnej praxe na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v dňoch 29.-30.11.2023. V stredu 29.11.2023 bude záujemcom prezentovaná činnosť odborov NPPC-VÚP situovaných na pracovisku v Bratislave, so začiatkom o 9:30 hod. Vo štvrtok 30.11.2023 bude prezentovaná činnost pracoviska NPPC-VÚP Biocentrum

Deň otvorených dverí NPPC-VÚP pre odbornú verejnosť Read More »

DNA – NÁSTROJ MOLEKULÁRNEHO ŠĽACHTENIA RASTLÍN

Srdečne vás pozývame v utorok 14.11.2023 o 16:30 hod. do Klubovne LaMusica v Piešťanoch na Teplickej ulici na posedenie pri šálke kávy. Vo vedeckej kaviarni bude téma „DNA – NÁSTROJ MOLEKULÁRNEHO ŠĽACHTENIA RASTLÍN“ na ktorom budeme prezentovať a diskutovať o DNA ako pomocníkovi v šľachtení rastlín, o klasickom šľachtení versus molekulárne šľachtenie a aké je

DNA – NÁSTROJ MOLEKULÁRNEHO ŠĽACHTENIA RASTLÍN Read More »

Orať či neorať? Dlhodobý stacionárny pokus a význam konzervačných technológií v kontexte dosiahnutých úrod

7. novembra 2023 prednášali na pôde SPU v Nitre pracovníci OPS NPPC – VÚRV Piešťany Ing. Rastislav Bušo, PhD. a Ing. Roman Hašana, PhD. na  tému „Orať či neorať? Dlhodobý stacionárny pokus a význam konzervačných technológií v kontexte dosiahnutých úrod“. Taktiež ich kolegyňa Ing. Miroslava Apacsová-Fusková, PhD. priblížila poslucháčom význam ekologického šľachtenia rastlín v rámci

Orať či neorať? Dlhodobý stacionárny pokus a význam konzervačných technológií v kontexte dosiahnutých úrod Read More »

Networkingový seminár vo Výzkumnom ústavu rostlinné výroby, v. v. i. v Prahe

Networkingový seminár vo Výzkumnom ústavu rostlinné výroby, v. v. i. v Prahe bol výnimočnou príležitosťou prezentácie činnosti tímu pracovníkov VÚRV v Piešťanoch, možností získania a výmeny informácii pre ďalšiu výskumnú spoluprácu a rozvoja profesionálnych a spoločenských kontaktov. Riaditeľ VÚRV v.v.i. Ing. Mikuláš Madaras, PhD. nás oboznámil s históriou a štruktúrou ústavu a so svojimi 300

Networkingový seminár vo Výzkumnom ústavu rostlinné výroby, v. v. i. v Prahe Read More »

Skip to content