Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Klasifikácia jatočných zvierat

Prihlášky na klasifikáciu

Prihlášky posielajte na adresu: Jana Zeleňáková, NPPC – VÚŽV Nitra – OSCH, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, alebo mailom: jana.zelenakova@nppc.sk

Informácie o klasifikácii HD a oviec na t.č.: 037/ 65 46 386 – Ing. Martina Gondeková, PhD.
Informácie o klasifikácii ošípaných na t.č.: 037/ 65 46 164 – Ing. Peter Demo, PhD.

V roku 2024 sa budú konať 4 kurzy klasifikácie JOT HZ.
18.3.2024
10.6.2024
23.9.2024
2.12.2024

Najbližší kurz sa bude konať 10.6.2024 (pondelok) na NPPC – VÚŽV Nitra v Lužiankach. Pozvánky a prihlášky na kurz sa nachádzajú pod textom. Bližšie informácie budú zaslané na Váš email uvedený na prihláške. Prihlášku vypísať čitateľne. Ďakujeme.

 
 
Skip to content