ODBERATELIA VÝSKUMU ZA OBLASŤ AGROEKOLÓGIE

Domáca spolupráca – prax

 • MATEX, s.r.o.,  Veškovce
 • Topagro r. o., Parchovany
 • FT Agro s.r.o., Milhostov
 • AGRO– Junior, s.r.o., Košický Klečenov
 • Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš, Malý Horeš
 • Poľnohospodárske družstvo Strážne,Strážne
 • AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o., Sedliská
 • HUMAC s.r.o.Košice
 • Roľnícke družstvo, Voľa
 • Zeocem, a.s., Bystré
 • Poľnohospodárske družstvo Čachtice

Vedecké a odborné inštitúcie

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
 • Univerzita P. J. Šafárika, Košice
 • Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Technická univerzita, Zvolen
 • Prešovská univerzita, Prešov
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
 • Ekonomická univerzita, Bratislava

Zahraničná spolupráca

 • University of Debrecen – Research Institute of Nyíregyháza ,Maďarsko
 • University of Debrecen Research Institute of Karcag, Maďarsko
 • Výskumný ústav pícninářsky, spol. s r. o., Troubsko u Brna, Česká republika
 • Uniwersytet Rolniczy Hugona Kołłątaja w Krakowie, Poľsko
Skip to content