ODBERATELIA VÝSKUMU ZA OBLASŤ ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY

Orgány ústrednej štátnej správy

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Ministerstvo životého prostredia SR
 • Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 • Plemenárske služby SR, š.p.
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
 • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
 • Plemenárska inšpekcia SR

Vedecké a odborné inštitúcie

 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubín
 • Slovenská akadémia vied
 • Výskumný ústav mliekarenský, a.s.
 • Slovenská asociácia chovateľov ošípaných
 • Únia hydinárov
 • Zväz chovateľov oviec a kôz
 • Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, družstvo
 • Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka, družstvo
 • Slovenská holsteinská asociácia
 • Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku
 • Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku, družstvo
 • Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
 • Združenie mladých farmárov Slovenska
 • Slovenský zväz chovateľov
 • Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo
 • Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
 • Závodisko, š.p.,  Bratislava

Školy a univerzity

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Katolická univerzita v Ružomberku
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
 • Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Stredná odborná škola veterinárna Nitra

Iné domáce organizácie

 • Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave
 • VETSERVIS, s.r.o., Nitra
 • VETWELL, s.r.o., Lužianky
 • Pharmagal-Bio, s.r.o., Nitra
 • Eurolap Hyla Genetics Slovensko
 • Lesy SR, š.p.
 • Slovenská poľovnícka komora Bratislava
 • Slovenský zväz včelárov
 • Združenie chovateľov včelích matiek slovenskej kranskej včely
 • Slovenskí včelári
 • Pozemkové spoločenstvo Svätojánskej doliny v Liptovskom Petre
 • Liptovské múzeum
 • Ecophyta, s.r.o., Nitra
 • D&B Včelárstvo, Drevárstvo v Lietave
 • Králikárska únia, Hlohovec
 • Občianske združenie Slow Food Tatry, o.z.
 • Slovenský chov, s.r.o.

Zahraničie

 • ČAV Brno (Ústav biologie obratlovců) (ČR)
 • Výzkumný ústav živočišné výroby Praha (ČR)
 • Mendelova univerzita v Brně (ČR)
 • Univerzita Palackého, Prírodovedecká fakulta, Olomouc, (ČR)
 • University of Agriculture in Krakow (Poľsko)
 • Medical University of Vienna, Tumor microenvironment laboratory (Rakúsko)
 • University of Molise Campobasso (Taliansko)
 • University of Bari, Aldo Moro, Bari, (Taliansko)
 • University of Novi Sad, Faculty of Agriculture (Srbsko)
 • University of Lausanne – Faculty of Biology and Medicine (Švajčiarsko)
 • University of Geneva – Faculty of Science,
  Ženeva (Švajčiarsko)
 • University of Milano, Milano (Taliansko)
 • Hungarian University of Agriculture and Life Science, Budapest (Maďarsko)
 • University of Food Technology, Plovdiv (Bulharsko)
 • Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara (Kuba)
 • Universidad de Sancti Spíritus „Jose Martí Pérez“, Sancti Spíritus (Kuba)
 • JUTA, a. s., Olomouc (ČR)

NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

e-mail: riaditel.vuzv@nppc.sk

telefón: 037/654 6387

riaditeľ:
email: miroslav.zahradnik@nppc.sk
telefón: 037/654 6388

Skip to content