Pozvánka na medzinárodnú konferenciu

NPPC-VÚŽV Nitra, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri, Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Technická univerzita vo Zvolene, Odbor živočíšnej výroby SAPV Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu VII. VÝZNAMNÉ ASPEKTY V CHOVE RATICOVEJ ZVERI – MANAŽMENT RATICOVEJ ZVERI V KONTEXTE POŽIADAVIEK SPOLOČNOSTI, ktorá sa bude konať tradične v Kongresovej sále NPPC – VÚŽV Nitra dňa 7. 11. 2024.

 

Podrobné informácie a organizačné pokyny nájdete na našej webovej stránke: https://www.nppc.sk/vii-medzinarodna-konferencia-vyznamne-aspekty-v-chove-raticovej-zveri-2024/

Skip to content