Recenzia k metodickej príručke

Opatrenia na zachovanie priaznivého stavu horských lúčnych biotopov-metodická príručka

V Bulletine Slovenskej Botanickej Spoločnosti č.2/2023 bola uverejnená recenzia na metodickú príručku : „Opatrenia na zachovanie priaznivého stavu horských lúčnych biotopov.

recenzia

Skip to content