EXPERTI - aplikovaná biológia a genetika

Mgr. Katarína Ondreičková, PhD. – odborníčka v oblasti molekulárnej mikrobiológie pôdy a detekcie genetického polymorfizmu rastlín, štatistického vyhodnotenia poľných a laboratórnych experimentov ako aj bioinformatickej analýze molekulárnych dát.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor aplikovanej biológie a genetiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník, vedúci odboru

Tel: +421 337 947 154

E-mail: katarina.ondreickova@nppc.sk

Ing. Jozef Gubiš, PhD. – odborník v oblasti výskumu a vývoja metód na identifikáciu a kontrolu hubových patogénov hospodársky významných rastlín pre zabezpečenie produkcie zdravých a kvalitných poľnohospodárskych plodín.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor aplikovanej biológie a genetiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 288

E-mail: jozef.gubis@nppc.sk

Mgr. Marcela Gubišová, PhD. – odborníčka v oblasti rastlinných biotechnológií so zameraním na pletivové kultúry, in vitro regeneráciu a rozmnožovanie rastlín a uchovávanie genetických zdrojov vegetatívne množených rastlín.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor aplikovanej biológie a genetiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 154

E-mail: marcela.gubisova@nppc.sk

RNDr. Miroslava Hrdlicová, PhD. – fytopatológie poľnohospodárskych plodín, analýza stavu porastov poľnohospodárskych plodín

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor aplikovanej biológie a genetiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník
Tel.: +421 33 79 47 327
E-mail: miroslava.hrdlicova@nppc.sk

Ing. Svetlana Šliková, PhD. – odborníčka v oblasti molekulárneho šľachtenia rastlín so zameraním na odolnosť obilnín voči hubovým chorobám. Poradenstvo pri pokusoch s umelou infekciou hubovými patogénmi obilnín za účelom skúšania účinnosti prípravkov na ochranu rastlín, pre šľachtiteľské využitie i vypracovanie odborného stanoviska z danej oblasti pre štátnu organizáciu.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor aplikovanej biológie a genetiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 326

E-mail: svetlana.slikova@nppc.sk

 

Mgr. Martin Pastirčák, PhD. – odborník v oblasti rastlinnej fytopatológie zameranej na mykológiu a klasickú taxonómiu mikroskopických húb. Poradenstvo a služby (vrátane školenia študentov) v oblasti diagnostiky hospodársky významných patogénnych mikroskopických húb a dlhodobého využívania zbierok pre výskum a fytopatologický herbár.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor aplikovanej biológie a genetiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 336

E-mail: martin.pastircak@nppc.sk

Mgr. Martina Hudcovicová, PhD. – odborníčka na DNA analýzy rastlinného genómu ako aj hubových patogénov obilnín, Real-time PCR metódy, molekulárne šľachtenie pomocou markermi podporovanej selekcie a detekciu genetického polymorfizmu poľnohospodárskych rastlín.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor aplikovanej biológie a genetiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 155

E-mail: martina.hudcovicova@nppc.sk

Skip to content