Pre štát a občanov

Emisie

 • Inventarizácia produkcie amoniaku a skleníkových plynov z chovu hospodárskych zvierat

Živočíšne genetické zdroje

 • Národný fokálny bod pre manažment živočíšnych genetických zdrojov – monitorovanie stavu populácií hospodárskych zvierat, chov a prezentovanie zvierat ohrozených plemien
 • Ohrozené plemená hospodárskych plemien na Slovensku
 • Génová banka živočíšnych genetických zdorjov – dlhodobé uchovávanie vzoriek živočíšnych genetických zdrojov
 • Udržiavanie niektorých domácich plemien HZ (pôvodný typ valašky a slovenská dojná ovca, králiky plemena nitriansky, kury plemena oravka, ošípané plemena landras domáci)

Včely

 • Poverená plemenárska organizácia – dohľad nad činnosťou šľachtiteľských chovov, rozmnožovacích chovov a chovateľov včelích matiek slovenksej kranskej včely
 • Udržiavanie genofondu slovenskej autochtónnej kranskej včely karpatského typu, línie Tatranka
 • Toxikologicko-informačné centrum pre včely a pesticídy

Propagácia agrosektoru

 • Medzinárodný filmový festival Agrofilm
 • účasť na výstavách
 • Gazdovský dvor počas výstavy Agrokomplex

Predaj produktov

 • Predaj jatočných králikov
 • Predaj medu
 • Predaj plemenných zvierat a inseminačných dávok králikov
 • Predaj plemenných zvierat a násadových vajec hydiny

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

e-mail: riaditel.vuzv@nppc.sk

telefón: 037/654 6387

riaditeľ:
email: miroslav.zahradnik@nppc.sk
telefón: 037/654 6388

Kontakty podľa oblastí:

Emisie a propagácia agrosektoru
Ing. Ján Huba, CSc.
email: jan.huba@nppc.sk
telefón: 037/654 6384

Živočíšne genetické zdroje:
Ing. Ján Tomka, PhD.    
email: jan.tomka@nppc.sk
telefón: 037/654 6376          

Včely:

Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.

email:  lubica.rajcakova@nppc.sk   telefón: 0911 807 741

Predaj zvierat a produktov:

Ing. Ľubomír Ondruška, PhD. 
email: lubomir.ondruska@nppc.sk

telefón: 037/654 6539

Skip to content