Pre verejnosť

Vedecké publikácie

Podujatia

  • Medzinárodný filmový festival Agrofilm
  • účasť na výstavách

Knižnica

  • zameranie na živočíšnu výrobu: genetiku a reprodukciu, výživu, šľachtenie a technológiu chovu jednotlivých druhov hospodárskych zvierat, ako aj kvalitu živočíšnych produktov a veterinárnu medicínu
  • budovanie, spravovanie a sprístupňovanie archivovaného fondu víťazných snímok medzinárodného festivalu Agrofilm

Predaj zvierat a produktov

  • Predaj jatočných králikov
  • Predaj medu
  • Predaj voľne párených a inseminovaných včelích matiek slovenskej kranskej včely, línie Tatranka, s preukazom pôvodu
  • Predaj plemenných zvierat a inseminačných dávok králikov
  • Predaj plemenných zvierat a násadových vajec hydiny

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

e-mail: riaditel.vuzv@nppc.sk

telefón: 037/654 6387

riaditeľ:
email: miroslav.zahradnik@nppc.sk
telefón: 037/654 6388

Kontakty podľa oblastí:

Podujatia
Ing. Ján Huba, CSc.
email:jan.huba@nppc.sk
telefón: 037/654 6384

Knižnica
Marta Vargová
email: marta.vargova@nppc.sk
telefón: 037/654 6316

Predaj zvierat a produktov:

Ing. Ľubomír Ondruška, PhD. 
email: lubomir.ondruska@nppc.sk

telefón: 037/654 6539

Skip to content