SPOLUPRÁCA S ODBORNOU VEREJNOSŤOU V OBLASTI TRÁVNYCH PORASTOV

Odborné a vedecké publikácie

 • odborný časopis Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku
 • odborné a vedecké publikácie z oblasti trávnych porastov
 • zborníky z odborných a vedeckých podujatí
 • listovky a letáky
 • príspevky na sociálnych sieťach

Odborné podujatia

 • odborné semináre a workshopy s prezentáciou aktuálnych poznatkov v oblasti obhospodarovania a využívania trávnych porastov
 • exkurzie a Dni otvorených dverí
 • Dni poľa zamerané na pestovanie krmovín

Ponúkané produkty a služby

 • chemické analýzy objemových krmív a kŕmnych zmesí
 • poradenstvo pri zakladaní a ošetrovaní účelových a technických trávnych porastov
 • poradenstvo pri zakladaní, obnove, obhospodarovaní a využívaní trávnych porastov
 • agrochemický a fyzikálny rozbor pôdy
 • optimalizácia obsahu makroživín v pôde pre pestovateľov a záhradkárov
 • stanovenie kvality siláží a sena
 • čistenie a sušenie osív tráv a ďatelinovín
 • príprava trávnych a ďatelinotrávnych miešaniek
 • predaj osív tráv a ďatelinovín

Trávne porasty a horské poľnohospodárstvo

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

e-mail: riaditel.vurv@nppc.sk

telefón: 033 794  7272

riaditeľ:
email: pavol.hauptvogel@nppc.sk
telefón: 033 794  7272

NPPC – VÚRV – Ústav trávnych porastov

a horského poľnohospodárstva

Mládežnícka 36

974 21 Banská Bystrica

vedúca:

email: miriam.kizekova@nppc.sk

telefón: 0903 254 562

Kontakty podľa oblastí:

Revitalizácia a zakladanie trávnych porastov:
Ing. Vladimíra Vargová, PhD.
email: vladimira.vargova@nppc.sk
telefón: 0911 278 051

RNDr. Ľubomir Hanzes, PhD.
email: lubomir.hanzes@nppc.sk

telefón: 903 557 406

Bezorebné prísevy a technika:
Ing. Jozef Čunderlík, PhD.      
email: jozef.cunderlik@nppc.sk
telefón: 0902 035 575            

Systémy pasenia zvierat a konzervovania krmovín:
Ing. Mariana Jančová, PhD. 
email: mariana.jancova@nppc.sk

telefón: 0911 258 266
Laboratórne rozbory pôdy, krmív a kŕmnych zmesí:
Ing. Ľubica Jančová 

email:  lubica.jancova@nppc.sk
telefón: 0903 563 372
Semenárstvo tráv a ďatelinovín:
Ing. Pavel Lukáč 

email:  pavel.lukac@nppc.sk    telefón: 0911 267 918

Skip to content