EXPERTI - oblasť ekosystémov a agroekológie

Ing. Božena Šoltysová, PhD. – odborníčka v oblasti chemických parametrov pôdy, posudzovania pôdnej úrodnosti, bilancie živín, výživy, produkčného procesu a kvalitatívnych parametrov plodín. Poradenstvo v oblasti hnojenia plodín, hodnotenia pôdnej úrodnosti a kvality plodín.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav agroekológie, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce

Pozícia: samostatný vedecký pracovník

Tel.: +421 56 64 43 888

E-mail: bozena.soltysova@nppc.sk

Ing. Martin Danilovič, PhD. – bilancia živín, tvorba manuálov pre integrovanú ochranu poľných plodín.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav agroekológie, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce

Pozícia: vedecký pracovník

Tel.: +421 918 533 455

E-mail: martin.danilovic@nppc.sk

Ing. Štefan Dupľak, PhD. – oblasť overovania adaptability netradičných olejnín s cieľom zvýšenia biodiverzity a oblasť testovania medziplodín v monokultúre a v miešankách.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav agroekológie, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce

Pozícia: vedecký pracovník

Tel.: +421 56 64 43 888

E-mail: stefan.duplak@nppc.sk

Ing. Pavol Porvaz, PhD. – odborník v oblasti pestovania bielkovinových krmovín, energetických plodín na priemyselné využitie (výroba bioplynu , pyrolýzne spracovanie biomasy)

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav agroekológie, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce

Pozícia: vedecký pracovník

Tel.: +421 56 64 43 888

E-mail: pavol.porvaz@nppc.sk

Skip to content