Základné látky pri ochrane rastlín - databáza

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS zaviedlo novú kategóriu tzv. základných látok. Uvedeným termínom sa označujú látky, ktoré nie sú primárne určené pre použitie ako prípravky na ochranu rastlín, ale môžu sa používať pre ochranu rastlín alebo poľnohospodárskych produktov, a tiež na dezinfekciu priestorov, náradia a nástrojov.

V súlade s článkom 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009  základná látka musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
a)    nie je problémová látka,
b)    nemá prirodzenú schopnosť narušiť endokrinný systém a nemá neurotoxické alebo imunotoxické účinky,
c)    prevažne sa nepoužíva na účely ochrany rastlín, ale napriek tomu je užitočná pri ochrane rastlín, buď priamo, alebo v prípravku, ktorý sa skladá z tejto látky a jednoduchého rozpúšťadla,
d)    neuvádza sa na trh ako prípravok na ochranu rastlín.
Pre účely tohto nariadenia sa za základnú látku považuje účinná látka, ktorá spĺňa kritériá pre „potraviny“ podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002.

V súčasnosti je na úrovni Európskej únie schválených 24 základných látok:

•    Cibuľový olej (Onion oil)
•    Equisetum arvense L. – Praslička roľná (Equisetum arvense L.)
•    Extrakt z cibule Allium cepa L. (Allium cepa L. bulb extract)
•    Fosforečnan diamónny (Diammonium phosphate)
•    Fruktóza (Fructose)
•    Hydrogénuhličitan sodný (Sodium hydrogen carbonate)
•    Hydroxid vápenatý (Calcium hydroxide)
•    Chitozán (Chitosan)
•    Chitozán hydrochlorid (Chitosan hydrochloride)
•    Chlorid sodný (Sodium chloride)
•    Ílovité drevné uhlie (Clayed charcoal)
•    Kravské mlieko (Milk)
•    L-cysteín (L-cysteine)
•    Lecitíny (Lecithins)
•    Mastenec E553B (Talc E553B)
•    Ocot (Vinegar)
•    Peroxid vodíka (Hydrogen peroxide)
•    Pivo (Beer)
•    Prášok z horčičných semien (Mustard seeds powder)
•    Sacharóza (Sucrose)
•    Salix spp. Kôra – kôra z vŕby (Salix spp. Cortex)
•    Slnečnicový olej (Sunflower oil)
•    Srvátka (Whey)
•    Urtica spp. – druhy rodu pŕhľava (Urtica spp.)

Posledná aktualizácia bola 25.05.2024. 

Skip to content