Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Equisetum arvense L. (praslička roľná)

Právny základ

Equisetum arvense L.  bola  schválená ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 462/2014 z 5. mája 2014 v súlade Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením  prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Equisetum arvense L. (SANCO/12386/2013–rev. 5) z 20. marca 2014 a doplnené v revíznych správach (SANCO/12386/2013–rev. 6) z 7. októbra 2016 a (SANCO/12386/2013–rev. 7) z 20. júla 2017.

Poznámky

  1. Equisetum arvense (praslička roľná) je rozšírený papraďorast vyskytujúci sa na severnej pologuli. Nie je látkou vzbudzujúcou obavy a nemá okamžitý alebo oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, ani neprijateľný vplyv na životné prostredie, ak sa používa v súlade s plánovaným účelom.
    2. Použitie nadzemných neplodných stoniek (letných bylí) Equisetum arvense je známe v potravinových doplnkoch ako prísada čaju a uznávané v tradičnej medicíne v niekoľkých krajinách Európskej únie.
    3. Pri použití na ochranu rastlín sa vyrábajú vodné odvary sušených jedlých nadzemných neplodných stoniek (letných bylí) prasličky roľnej.
    4. Riziko vyplývajúce zo zamýšľaného použitia ako fungicídu a prípravku na mulčovanie nevedie k obavám o ľudské zdravie, ak sa praslička roľná bude používať v súlade s plánovaným účelom. Equisetum arvense sa prevažne nepoužíva na ochranu rastlín, ale napriek tomu je užitočná pri ochrane rastlín v produkte pozostávajúcom z tejto látky a vody.

Súvisiace dokumenty

Použitie

 Ďalšie dokumenty

 

Skip to content