KĽÚČOVÍ PARTNERI V OBLASTI POTRAVÍN A VÝŽIVY

Spolupráca s praxou je kľúčovou časťou aktivít Výskumného ústavu potravinárskeho.
Popri významnom zdroji financovania je táto spolupráca postavená na partnerstve, častokrát na projektovej báze.

Táto spolupráca prináša efekt v priamom prenose poznatkov výskumu do praxe, propagácii a sieťovaní s domácimi a zahraničnými partnermi.

Skip to content