Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Vydali sme metodickú príručku pre prax

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby – Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva vydal metodickú príručku pre prax: Kvalita trávnych porastov v pasienkových chovoch.  Autori: Zuzana

Viac »

Pozývame Vás na výberovú prednášku

Pozývame Vás na výberovú prednášku vedeckých pracovníkov NPPC – VÚRV Piešťany, Ing. Rastislava Buša, PhD. a Ing. Romana Hašanu, PhD. s názvom „Efektívnosť hnojenia vo vzťahu

Viac »

Deň otvorených dverí NPPC-VÚP

V dňoch 29. a 30.11.2023 sa na pracoviskách NPPC-VÚP v Bratislave a Modre konal Deň otvorených dverí NPPC-VÚP. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia z praxe a

Viac »

61. Valné zhromaždenie SAPV

29.11.2023 sa konalo 61. Valné zhromaždenie SAPV (Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied). Pri príležitosti 70. výročia vzniku Slovenskej akadémie vied bola predsedovi SAV Pavlovi Šajgalíkovi odovzdaná

Viac »

Partnerské stránky

Skip to content