Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Deň fascinácie rastlinami

Európska organizácia pre rastlinné vedy (EPSO) vyhlásila 7. medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ na 18. máj 2024. SR sa k tejto iniciatíve pripojila prvýkrát v roku

Viac »

Nové číslo newslettra NPPC

Vážení čitatelia, prinášame Vám nové číslo newslettra NPPC. Naša činnosť je zameraná na výskum a inovácie s priamym alebo potenciálnym využitím v praxi, aj v tomto

Viac »

Vydali sme metodickú príručku pre prax

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby – Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva vydal metodickú príručku pre prax: Kvalita trávnych porastov v pasienkových chovoch.  Autori: Zuzana

Viac »

Pozývame Vás na výberovú prednášku

Pozývame Vás na výberovú prednášku vedeckých pracovníkov NPPC – VÚRV Piešťany, Ing. Rastislava Buša, PhD. a Ing. Romana Hašanu, PhD. s názvom „Efektívnosť hnojenia vo vzťahu

Viac »

Partnerské stránky

Skip to content