Prehľad o členstve pracovníkov organizácie v medzinárodných a zahraničných vedeckých a odborných organizáciách

Názov a sídlo organizácie

Členovia

Funkcia v organizácii

American oil chemists´ society, Urbana, USA

doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.

Člen

Association of Hungarian Plant Breeders, Szeged, Maďarsko

Ing. Edita Gregová, PhD.

Členka

DG SANTE – Health and Food Safety, Unit E2 Plant Health, WG Plant Genetic Resources, Brusel, Belgicko

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

Na základe poverenia MPRV zastupuje SR v Expertnej pracovnej skupine pri EÚ.

Bioversity International Rím, Taliansko

 

 

 

 

 

 

Ing. P. Hauptvogel, PhD. členovia pracovných skupín:

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

Ing. Peter Hozlár, PhD.

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

 

 

Ing. Iveta Čičová, PhD.

 

 

 

Mgr. Marcela Gubišová, PhD.

Ing. Ľubomír Mendel, PhD.

 

Ing. Erika Zetochová

Ing. René Hauptvogel, PhD.

 

 

Ing. Martin Gálik, PhD.

 

RNDr. Miroslava Hrdlicová, PhD.

člen Steering Committee

 

člen WG pre Wheat

člen WG pre Avena

člen WG Wild Species Conservation in Genetic Reserves

člen WG pre Medicinal and Aromatic Plants, On-farm Conservation and Management

člen WG pre Potato

 

člen WG Documentation and Information

člen WG Grain legumes

člen pre WG Wild Species Conservation in Genetic Reserves

člen WG Malus/Pyrus, Prunus, Berries

člen WG pre Wheat, Barley and  Wild Species Conservation in Genetic Reserves

Česká vedecká společnost pro mykologii, Praha, Česká republika

Mgr. Martin Pastirčák, PhD.

člen

European Amaranth Association, Blansko, Česká republika

Ing. Iveta Čičová, PhD.

člen

European Association for Research on Plant Breeding (EUCARPIA), Gatersleben, Nemecko

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

 

 

člen aj oficiálny zástupca SR v organizácii

 

European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Taliansko

Mgr. Martin Pastirčák, PhD.

Na základe nominácie MPRV SR plní úlohu alternátora kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v oblasti „Scientific Network for Risk Assessment in Plant Health“.

FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture (CGRFA-FAO), Rím, Taliansko

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

Na základe poverenia MPRV ako národný kontaktný bod pre GZR zastupoval SR v komisii.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) – International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

 Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

Na základe poverenia MPRV ako národný kontaktný bod pre Medzinárodnú zmluvu.

Lysimeter Research Group (LRG), Viedeň, Rakúsko

Ing. Jozef Gubiš, PhD.

Ing. Katarína Hrčková

členovia

International Plant-analytical Exchange (IPE), Wageningen, Holandsko

 

kolektívne členstvo

International Soil-analytical Exchange (ISE), Wageningen, Holandsko

 

kolektívne členstvo

EPSO – European Plant Science Organisation, Brussels, BELGIUM

VÚRV

Koordinátor – doc. RNDr. M. Havrlentová, PhD.

Podporní vedci – Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., prof. RNDr. Ján Kraic, PhD., Mgr. Katarína Ondreičková, PhD.

Skip to content